MUZYKA  ŚWIATA

Zwiedzając podczas podróży 'za chlebem' dużą część świata udało mi się podejrzeć poza codziennym ludzkim życiem wydarzenia muzyczne oraz charakterystyczne instrumenty na jakich wykonuje się muzykę danego kraju. Cześć tych instrumentów na przestrzeni ostatnich 20 lat udało mi się zakupić i przywieźć do Polski. Poddane gruntownemu przeglądowi u lutnika zainspirowaly mnie do spróbowania swoich sił i zmierzenia sie z tymi instrumentami. W ten sposób nauczyłem sie wykonywać Zorbę na budzuki (Grecja), na banjo Tico Tico (USA) i różne melodie bardziej lub mniej wirtuozowskie, zaczerpniete z różnych stron świata. Myślę, że show utworów instrumentalnych w wirtuozowskim wykonaniu, przeplatany utworami wokalnymi, wykonanymi wspólnie z artystami z Peru i Ekwadoru oraz mistrzem akordeonu Maksymilianem Pelczarskim może być ciekawą propozycją na miłe i poszerzające horyzonty spędzenie czasu.

Koncert  komercyjny

misterBodzio

Bogdan Grad
- gitara klasyczna, bouzuki, ukulele, bałałajka rosyjska, banjo amerykańskie, mandolina neapolitańska

Maksymilian Pelczarski
- akordeon

Rafael Alfaro Alvarado , Manuel Montenegro
- gitary, zampona, fletnia pana, xcharamgo, bombo, quena, chajchas, rondador

P R O G R A M   K O N C E R T U   K O M E R C Y J N E G O:

• Grek Zorba z musicalu Grek Zorba
• Tarantella - ludowa melodia sycylijska
• Melodia z filmu Michał Strogow - Kurier carski
• Och Zuzanna - ludowa melodia USA
• Maria Elena kompozytor Francis Goya

• El choclo (tango argentyńskie)
• Pod niebem Paryża (musette franc.)
• Indifference (musette franc.)
• Flick-flack (niemiecka)

Utwory andyjskie (Boliwia, Peru, Ekwador):
• Ojos azules (huayno- peru) (niebieskie oczy ) muz. ludowa
• El condor pasa – Peru
• El pajonal - sanjuanito ekwador muz.ludowa

Utwory meksykanskie:
• Cielito lindo muz.ludowa
• La cucaracha muz.ludowa
• El mariachi z filmu Desperado
• La bamba (Los Lobos)

misterBodzio

misterBodzio

misterBodzio

misterBodzio

Koncert  dydaktyczny

misterBodzio

Bogdan Grad
- gitara klasyczna, bouzuki, ukulele, bałałajka rosyjska, banjo amerykańskie, mandolina neapolitańska

Rafael Alfaro Alvarado , Manuel Montenegro
- gitary, zampona, fletnia pana, xcharamgo, bombo, quena, chajchas, rondador

P R O G R A M   K O N C E R T U   D Y D A K T Y C Z N E G O:

• Grek Zorba z musicalu Grek Zorba
• Tarantella - ludowa melodia sycylijska
• Melodia z filmu Michał Strogow - Kurier carski
• Och Zuzanna - ludowa melodia USA
• Maria Elena kompozytor Francis Goya

Utwory andyjskie (Boliwia, Peru, Ekwador):
• Ojos azules (huayno- peru) (niebieskie oczy ) muz. ludowa
• El condor pasa – Peru
• El pajonal - sanjuanito ekwador muz.ludowa

Utwory meksykanskie:
• Cielito lindo muz.ludowa
• La cucaracha muz.ludowa
• El mariachi z filmu Desperado
• La bamba (Los Lobos)


misterBodzio

misterBodzio

misterBodzio

misterBodzio

Kontakt: Rafael - 601 662 658

• • •


BOGDAN GRAD   tel. 601 365-966   grad@bogdan-grad.com